Beräkningar

Donstorlekar av standardtyp. Övriga storlekar beräknas vid förfrågan.

storlekcfhksiffrebwp1

cfhebwp1cfktraeebwp1cfkebwp1cfkgalebwp1

storlekcfhkdiagebwp1

storlekcffsiffrebwp1

storlekcffdiagebwp1

 

Driftvärden för Frontventilation med InFront och hur de kontrolleras.