Luftkvalitet

infront_uppfyller_miljömålet

 Ventilation ska inte användas för uppvärmning. Då minskar effektiviteten att föra bort föroreningar.

nysningSmittspridning i luft

smittspridning_i_luft