Vägen mot målet

Här presenterar vi ett fåtal av de otaliga dokument som upprättats under åren.

Några är nästan obegripliga utom för författaren, några är komprimerade och tekniska, några kräver kunskaper utöver det vanliga och några är hållna i lite mer populär form..

Med dessa dokument vill vi redovisa hur arbetet fortlöpt och vad innovatörer och entreprenörer har för sig under vardagen.

Komprimerad summering av vägen mot målet – Kurt Belin

Diagram som visar luftdammets typer och storlekar av partiklar och, inom rött, vad ventilationen ska föra bort.

Illustration av ventilationseffektiviteten med Frontventilation. Visar principen som bygger på 3 naturlagar – tryckskillnaden mellan kyla och värme, konvektionsströmmen runt människokroppen och luftens bärande förmåga när luftströmmen är organiserad, strukturerad och virvelfri.

Driftvärden för Frontventilation med InFront och hur de kontrolleras.

De döda hudcellerna som slås ihop till hudpartiklar dominerar luftdammet. Lägenhetsinstallationen krävde damning endast 1 gång varannan vecka mot tidigare 1 gång varje vecka – halverade städjobbet. Hudpartiklar består av protein och är därmed kletiga som klister. Därför fastnar olika typer av även mindre och mycket farliga partiklar och följer med ut i frånluften. – Kurt Belin..