Ladda ner

Här kan du ladda ner information om varför energieffektiviseringsdirektiven i kombination med miljökvalitetsmålet ”att byggnader och deras egenskaper år 2020 inte ska påverka hälsan negativt” framtvingar nya regelverk för allmänventilation.

Se indikatorerna för Miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”, t ex:

Besvär av inomhusmiljön

Bostäder med fukt och mögel

Energianvändning

Exponeringen för miljötobaksrök

Radon i flerbostadshus

Se även Generationsmålet.

Behov av regeländringar för allmänventilation

infront1

Produktutveckling, projektledning och teknik

eblogo131

Marknadsföring och försäljning

sgt1